ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEMELER

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR ?

6100 Sayılı HMK’nın genel yetkiyi düzenleyen 6. Maddesinin 1. Fıkrasına göre “Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yine aynı yasanın 16. Maddesinde ise “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.

Araç Değer Kaybı Davası

Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava açmak konusunda seçimlik hakka sahiptir. Davacı, araç değer kaybı davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiçbirinde açmaz ve yetkisiz bir mahkemede açarsa, o zaman seçme hakkı davalılara geçer.

Bu itibarla araç değer kaybına konu olan trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesi, aracı değer kaybına uğrayan mağdurun yerleşim yeri mahkemesi veya davalı sigorta şirketinin bulunduğu yer mahkemesi davaya bakmakta yetkilidir.