ALKOLLÜ KULLANIM DURUMUNDA SİGORTA SORUNU

Karayolları Trafik Yönetmeliği 97/c-2 maddesi uyarınca; Trafik kazalarında kazaya karışan sürücülerin alkol durumları, kaza tespit tutanağını tanzim eden görevlilerce, yine yönetmelikte belirtilen teknik cihazlarla olay yerinde tespit edilerek kaza tespit tutanağına yazılır.

Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkânlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücüler en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, kurum hekimi tarafından alkol muayenesinden geçirilirler.Trafik kazası sonrasında yapılan alkol ölçümünde sürücünün kanuni sınırlar üzerinde alkollü çıkması, bu sürücünün kazadaki kusur durumunun belirlenmesinde tek başına etkili değildir.

Alkollü sürücünün kusur oranı, kazanın başlı başına/sırf alkolün etkisiyle meydana gelip gelmediğine yönelik yapılacak bilirkişi incelemesi ile ortaya çıkacaktır. Bu husuların tespiti için mahkemeler, aralarında mutlaka bir nöroloji uzmanının da bulunduğu 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinden rapor almaktadırlar. Bu incelemede kazanın meydana gelmesinde etki edebilecek tüm unsurlar ve tabi alkol durumu da göz önünde bulundurulur.