ARAÇ DEĞER KAYBINDA UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ

Trafik kazalarından doğan tazminat davalarında ve özellikle araç değer kaybı taleplerinde sigortalı, haksız fiil tarihinden itibaren, sigortacı ise kendisine gerekli belgelerle başvuru yapılmasından 8 iş günü sonrasında temerrüde düşer. Çünkü sigortacı haksız fiil faili değildir.

Araç Değer Kaybı Faizi

Araç Değer Kaybı Faizi

Değer kaybına sebebiyet veren kaza sorumlusu aracın hususi yahut ticari olmasına göre temerrüt faizi belirlenemez. Çünkü temerrüde düşen sigortalı değil sigorta şirketidir. Sigortalı kanuni faizden sorumlu olsa da, sigorta şirketinin ticari faizden sorumlu tutulması gerekmektedir. Sigorta şirketi geciken değer kaybı ödemesinden dolayı ticari faiz kazanırken, daha düşük yasal faiz ödemesi hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir. Gerek Yargıtay ve gerekse Sigorta Tahkim Komisyonu’nun bu yönde verilmiş mükerrrer kararları mevcuttur.