PERT ARAÇLARDA DEĞER KAYBI SORUNU

Günümüzde servislerde ya da trafik kazasına karışan kişiler arasında perte çıktı, aracın geçmişinde pert kaydı var şeklindeki konuşmalara sık sık rastlamaktayız. Aracı hakkında pert kararı verilen kişilerin merak ettiği bir husus da bu durumdaki araçları hakkında araç değer kaybı davası açıp açamayacakları, araç değer kaybı tazminatı hakları olup olmadığıdır.

Konuyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle pert ya da pert kaydının ne olduğu üzerinde durulması gerekmektedir.

Herhangi bir trafik kazasında aracın ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelmesi, başka bir anlatımla tamirinin ekonomik olmaması durumlarında araç hakkında pert kararı verilmektedir.  Kaza sonrası onarım masrafları aracın piyasa değerinin %70 ve daha fazlasına yaklaşmışsa aracın onarılarak trafiğe çıkarılması öncelikle can güvenliği açısından ciddi tehlike yaratacaktır. Araç ne kadar iyi onarılırsa onarılsın, hayati tehlike yaratabilecek ağır hasar almış olduğu gerçeğini tamamen ortadan kaldırmak her zaman mümkün olamamaktadır. Aynı zamanda neredeyse aracın rayiç bedeline yaklaşan tutarda yapılacak bir onarım ekonomik anlamda da mantıklı olmayacağından genellikle araç tam hasarlı kabul edilir. Nitekim Kara Yolları İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (KASKO) poliçelerinde de % 70 den fazla oranda hasara uğrayan araçlar pert araç olarak belirtilmektedir.

Şu durumda kazaya karışan hasarlı araç servise getirildiğinde, konusunda uzman makine mühendisi bilirkişi ya da sigorta eksperi tarafından yerinde inceleme yapılmalıdır. Araçtaki tüm hasarı ve onarım masraflarını, aracın piyasadaki 2. El değerini tespit edip, perte ayrılmasının kabulünün mümkün olup olmadığı ve/veya tamirinin ekonomik olup olmadığı yönünde rapor oluşturulması gerekecektir. Bu incelemeler aynı zamanda araç değer kaybı tazminatı davasına da mesnet teşkil edecektir.

Eğer aracın tamirinin ekonomik olduğu yönünde rapor oluşturulursa araç hakkında pert kararı verilmeyecektir. Onarım tamamlanıp araçtaki hasar giderildiğinde talep edilebilecek olan araç değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanacaktır? Aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2. El piyasa değeri arasındaki fark tespit edilecek, aracın kilometresi ve yapılan tüm onarım kalemleri tek tek değerlendirilerek araç değer kaybı hesaplaması yapılacak ve bu rakam doğrultusunda araç değer kaybı raporu oluşturulacaktır. Bundan sonra araçtaki değer kaybının tazmini va tahsili için hukuki süreç başlayacaktır.

araç değer kaybı

araç değer kaybı

Eğer aracın tamirinin ekonomik olmayacağı yönünde rapor oluşturulursa ve araç hakkında pert kararı verilirse, araç değer kaybı davası da açılamayacaktır. Zira pert olan araçlarla ilgili olarak KASKO sigortacısı şirket, aracın o günkü rayiç değerini tazminat olarak mağdura öder. Bu halde araç sahibinin aracını 2. El piyasasında satışa çıkarması ve kaza nedeniyle rayicin altında bir bedelle satış yapması mümkün olmayacağı için “araç değer kaybı “ olarak tanımladığımız zararı da doğmamış olacaktır.

 

Araç hakkında pert kararı verilmesinden sonra sigorta şirketinin beyanı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBG) kayıtlarına “Trafikten Çekme Belgeli hasar işlemi uygulandığı “ hususu yani aracın pert olduğu bilgisi plaka kaydına işlenir.