SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK

Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. Maddesinde “Sürücü Belgesi Alma Zorunluluğu” düzenlenmiştir;
“Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Buna göre;

  1. Sürücü belgesi olmayanların,
  2. Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,
  3. Sürücü belgesi iptal edilenlerin,

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü

Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak

Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak

belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

Söz konusu suçun oluşabilmesi için ehliyetsiz kişinin aracı hareket ettirmiş olması, kullanması, sürmesi gerekmektedir. Burada aracın belli bir meafe katetmiş olup olmaması önem taşımamaktadır. Aracın sürülmesi, hareket ettirilmesi yeterlidir. Zira maddenin düzenlenmesindeki amaç araç kullanmayı bilmeyen kişilerin engellenmesi ve kişilerin ehliyetsiz araç sürücüsü tehtidinden ari olarak araç sürebilmesi ya da dolaşabilmelerini güvence altına alabilmektir.
Suçun unsuru bir kişinin ehliyetsiz olarak araç kullanması olmakla birlikte, kendi aracını ehliyetsiz birisinin kullanmasına açıkça izin veren kişi de ehliyetsiz araç kullanmış gibi aynı cezaya tabi olacaktır.