KAZA TESPİT TUTANAĞI HANGİ HALLERDE DÜZENLENEBİLİR

Tarafik kazası sonrası tanzim edilen kaza tespit tutanağı nedir? Trafikte iki ya da daha fazla aracın maddi hasar doğuran bir kazaya karışmaları halinde, kazaya karışan sürücülerin polis çağırmasına gerek kalmaksızın aralarında anlaşmaları neticesinde oluşturdukları tutanaktır. Kaza tespit tutanağı sadece maddi hasarlı kaza halinde düzenlenebilecektir. Yaralamalı ve ölümlü kazalarda sadece tarafların anlaşarak tutanak tanzim etmeleri mümkün değildir. Mutlaka polis çağırılmalıdır.

Kaza Tespit Tutanağı Doldurulan Haller

Kaza Tespit Tutanağı Doldurulan Haller

Kaza tespit tutanağı düzenlendikten sonra bir suretin mutlaka alınması gerekmektedir. Çünkü 2012 yılından bu yana sigorta hukukuna dayalı talepler kapsamına giren “araç değer kaybı” taleplerininin sorumlulara karşı ileri sürülebilmesi için, hak sahibinin kaza tespit tutanağını ibraz edebilmesi gerekmektedir. Kusur oranı bu tutanağa göre sigorta şirketlerince belirlenecek ve Tramer kaydı oluşturulacaktır. Bu kayıtlar esas alınmak suretiyle sigorta eksperleri araç değer kaybına ilişkin “Değer Kaybı Raporu” oluşturabileceklerdir.