KAZA TESPİT TUTANAĞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR

Kaza sonrasında kazaya karışan tarafların doldurduğu kaza tespit tutanağı, sigorta şirketine ulaştırılır ve hasar ihbarı gerçekleştirilir. İlgili sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı, diğer belgeleri ve varsa fotoğrafları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne gönderir.

Kaza Tespit Tutanağı İtirazı

Kaza Tespit Tutanağı İtirazı

Takip eden 3 iş günü içinde kazaya karışan araçların sigortacısı olan sigorta şirketleri, kendi sigortalısının kaza oluşumundaki kusur oranını tespit eder. Eğer kazaya karışan araçların sigortacısı konumundaki şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse dosya sonuçlanır. Eğer bir sigorta şirketi diğeri ya da diğerlerinden (Kazaya karışan araç sayısının ikiden fazla olması durumunda) farklı bir kusur oranı belirlemişse dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde dosyanın kusur durumuna ilişkin bir neticeye varır.

 

Daha sonra kazaya karışan sigortalılara, dosyanın sonuçlandığına dair cep telefonu ile bilgi verilir.

Sigortalılar kusur oranlarını, http://www.sbm.org.tr adresindeki “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama” bölümünden öğrenebilirler. Kusur durumunu öğrenen sigortalı 5 gün içerisinde sigorta şirketine başvurmak suretiyle tayin edilen kusur oranına itiraz edebilecektir. Bu başvurunun da olumsuz neticelenmesi durumunda sigortalı kusur oranına ilişkin itirazlarını Sigorta Tahkim Komisyonu veya genel mahkemeler önünde ileri sürebilecektir.

Sigortalı, elinde mevcut bulunan tüm belgelerle birlikte, verilen kusur oranını ve bu orana neden itiraz ettiğini gerekçeleriyle belirten bir dilekçe yazmak suretiyle başvurabilecektir.

Sigortalı genel mahkemeler önünde eda davası açarak ya da karşı tarafın açmış olduğu bir dava var ise bu dava içerisinde kusur oranına ilişkin itirazlarını ileri sürebilecektir.