ARAÇ DEĞER KAYBI VAKALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Tahkim Komisyonu

Bilindiği üzere asliye mahkemeleri Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevine giren ticari davaların çözümlendiği mahkemelerdir. Türk Ticaret Mahkemesi’nin 3. Maddesinde “Bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir” denilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1483 ve devamı maddelerinde “Zorunlu Sorumluluk Sigortaları” düzenlenmiştir.

Araç değer kaybına ilişkin sigorta şirketi aleyhine yöneltilen talep ve davaların TTK. M 1483 vd. Maddelerinde sayılan hususlardan bulunduğu, bu nedenle bu tür uyuşmazlıkların Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir.